عکس شله زرد
h.a.h
۶۸
۳۵۱

شله زرد

۲ آذر ۹۴
ببخشيد دوستان عجله اى تزيين شد وبهم ريختگيش به خاطر اينه که سفلون روش کشيده بود و جابه جا شده بود آخرسر عکس گرفتم برا سفره حضرت رقيه بودهوقت نشد از سفره عکس بگيرم.به پاى کاراى زيباى شما که نميرسه.هميشه از ديدن کاراى شما هنرمندان لذت ميبرم
...
نظرات