عکس خوراک مرغ فوری
صادقی
۲۶
۵۲۸

خوراک مرغ فوری

۲ اسفند ۹۳
خورا ک مرغ فوری ,,,,, کاری از شو جان میگه منم میتونم انصافا روش نباشه غذاهاش خوشمزه میشه میگه عکس غذای منو بزار لایکم از تو بیشتر میشه منم گفتم واسه یه شام رستوران شرط ببندیم خخخخخ
...
نظرات