عکس سوپ سبزیجات با ورمیشل
A & S
۱۱۳
۷۵۲

سوپ سبزیجات با ورمیشل

۲۷ آذر ۹۴
سوپ و دیگر هیچ.....
سرماخوردگی و هزار دردسر!
//////////////////
♡ پروردگارا
در انتظار رحمتت نشسته ایم
بدهی
کریمی ،
ندهی
حکیمی
بخوانی
شاکرم ،
برانی
صابرم

پروردگارا
احوالم چنانست
که می دانی؟
و اعمالم چنین است
که می بینی.؟
نه پای گریز دارم
و نه زبان ستیز،

بحق کبریایی ات
بحق راستی
بحق خوبی
بحق بزرگی
بحق انصاف
بحق حقانیت
بحق مهربانی
و بحق عشق
بهترینها
را برای همه دوستان عزيزم مقدرفرما
آمین ♡
...
نظرات