عکس میز یلدای من
مامان مهدیار
۱۵۸
۳.۴k

میز یلدای من

۶ دی ۹۴
خیلی یهویی ساعت 11تصمیم گرفتم تهیه کنم
حدود 10ساعت دور کاراش بودم
اولین میز یلدایی بود که داشتیم چون ماه محرم و صفر بوده سفره نمینداختم سال های قبل .
شوهر و بچم خیلی ذوق کردن خیلی هم بهمون سه تایی خوش گذشت هرچند از خانوادمون خیلی دور بودیم و جاشون سبز بود
...
نظرات