عکس خورشت نخود فرنگی
غذااا
۲۴
۳۴۱

خورشت نخود فرنگی

۸ دی ۹۴
من که دوسش دارم فک کنم هر کسی که طعم نخود فرنگی رو دوست داشته باشه بپسنده
مثل قورمه سبزی درست میکنم فقط به جای لوبیا ، نخود فرنگی میریزم
...
نظرات