عکس ماست خانگی
فرشته
۱۹۰
۲.۶k

ماست خانگی

۱ بهمن ۹۴
اینم تزیین #ماست و خیار من با تم دریا
دخترم انقدر دوسش داشت که صبر نکرد برای ناهار بمونه همون موقع خوردش
نذاشت به شوهرم نشون بدم یذره تشویق بشم خخخ
...
نظرات