عکس نقاشی روی ماست
یلدا
۱۶
۲۲۷

نقاشی روی ماست

۲۰ بهمن ۹۴
رنگهاش رنگ مجازخوراکی هستن مشغول خونه تکونی بودن قلمو دم دستم نبود باخلال.دندان کشیدم چطورشد جاتون سبزسبزسبز
...
نظرات