عکس  کباب حسینی
lili
۹
۳۶۳

کباب حسینی

۹ اسفند ۹۳
لذیذه و باب دندون!
گذاشتن تکه های دنبه لابلای گوشت ها فراموش نشه.عطر خوبی به غذا میده.
...
نظرات