عکس حلوا آجیلی
tohidi
۸۱
۱.۳k

حلوا آجیلی

۲۵ اسفند ۹۴
نوبتِ توست ، بیا فضّه پرستاری کن
فاطمه از رمق افتاد ، بیا کاری کن...

فضّه ، آرام بگیر آن طرفِ بازو را
وقتِ برخاستنش ، فاطمه را یاری کن

سعی کن بسترِ او را دو سه ساعت بِبَری
تنِ او ، دور ، از این بسترِ بیماری کن

فضّه ، امروز دگر خانه تکانی با تو
جان زهرا ، تو کمی بیشتر همکاری کن

بخدا فاطمه ام حال ندار است ، ببین
برو پیشش بنشین ، خنده ی اجباری کن

چند روزِ دگر ، این خانه ندارد زهرا
تو در این بی کسی ام ، خوب عزاداری کن

صلواتی نثار پیامبر مهربانی ها و خانواده ی بزرگوارش بفرمایید.
این حلوای آجیلی نیست. ولی بخاطر شباهتش این قسمت فرستادم. از خرمای چرخ شده ، کره و آرد نخود چی تفت داده استفاده کردم.
برای روضه ی خواهرم بود. ان شاا... پاپیون سریعتر بفرسته تا از مناسبتش نگذشته باشه.
...
نظرات