عکس بورک گوشت
نسترن
۱۶
۵۹۲

بورک گوشت

۲۱ خرداد ۹۵
اگه میخواین خیلی خشک نشه بعد از اینکه از فر دراوردین روش و بپوشونین تا کمی نرم بشه
...
نظرات