عکس کیک خامه ای

کیک خامه ای

۱ تیر ۹۵
نکات مهم در مورد پف کیک

- برای تهیه کیک ، قبل ازاینکه مواد کیک را آماده کنیم، فر را روشن می کنیم تا خوب گرم شود.
- برای‌ اینکه‌ کیک‌ خوب‌ پف‌ کند، باید سفیده ‌و زرده‌ تخم‌ مرغ‌ را جدا کرده و هر کدام را در ظرف جداگانه‌ خوب‌ هم بزنیم.
- زمانیکه‌ آرد را به مواد کیکمان اضافه‌ می‌کنیم، نباید زیاد مواد را هم‌ بزنیم، با قاشق‌ به‌ آرامی‌ مواد را در یک‌ جهت‌ مخلوط می کنیم تا پف‌ سفیده‌ نخوابد.
- آرد کیک را قبل از استفاده 3 تا 4 مرتبه الک می کنیم تا هوا بگیرد و کیک خوب پف کند.
- بهتر است بیکینگ پودردر یخچال نگهداری شود تا خاصیت خود را از دست ندهد.
- بیکینگ پودر و آرد را با هم الک کرده، و بعد از اضافه کردن آن ها به مواد کیک، مخلوط را زیاد هم نمی زنیم.
- برای خوب پف کردن سفیده، مواد را از یک جهت هم بزنید.
- سفیده را باید تا حدی هم بزنید که به صورت خامه در بیاید و از ظرف نریزد و اگر آن را بیش از حد هم بزنید، کیک یا شیرینی خشک می شود.
- اگر مقدار مایعاتی که برای تهیه کیک در نظر گرفته شده، به دقت اندازه گیری نشود و مقدار مایعات مورد استفاده، کم یا زیاد شود، کیک خوب پف نمی کند.
- اگر میزان مخلوط کردن مواد از حد معمول کمتر یا بیشتر شود، کیک خوب پف نمی کند.
- اگر دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد باشد، کیک خوب پف نمی کند.
- اگر هنگام مخلوط کردن مواد، ترتیب افزودن آنها رعایت نشده باشد، کیک خوب پف نمی کند.
- اگر کره یا تخم مرغ مورد استفاده خیلی خنک بوده باشد، کیک خوب پف نمی کند.
- اگر بیکینگ پودر مورد استفاده کم یا کهنه شده باشد، کیک خوب پف نمی کند.
- اگر میزان روغن مورد استفاده بسیار زیاد بوده باشد، کیک خوب پف نمی کند.
- اگر اندازه قالب نسبت به مایه کیک بزرگ بوده باشد، کیک خوب پف نمی کند.
- اگر فاصله زمانی مخلوط کیک آماده شده، و زمان قراردان آن در فر زیاد شود، کیک خوب پف نمی کند
...
نظرات