عکس آش شله قلمکار
ملیکا
۴۶
۱.۷k

آش شله قلمکار

۱ تیر ۹۵
کسی را تحقیر مکن ،شاید محبوب خدا باشد
دلی را مشکن، شاید خانه خدا باشد
از هیچ غمی ناله مکن، شاید امتحانی از سوی خدا باشد
هیچ گناهی را کوچک ندان ، شاید خشم خدا در آن باشد
#رمضان
...
نظرات