عکس رب الو قطره طلا

رب الو قطره طلا

۱۵ تیر ۹۵
نهمین عکس
دوستای عزیزم الو رو شستم بعد بریدم داخل قابلمه ریختم و ی لیوان آب روش ریختم و گذاشتم جوشید کف روش رو گرفتم وبعد اینکه نرم شد از آبکش ردش کردم نمک زدم و دوباره گذاشتم جوشید تا ابش خشک شد
...
نظرات