عکس کیک ماست
شبنم
۳۲
۵۰۶

کیک ماست

۱۲ مرداد ۹۵
کیک اونقدر پف کرده بود که روی لیوان وسط قالب رو کامل گرفته بود، قالب وسط سوراخ بزرگ نداشتم مجبور شدم از این شیوه استفاده کنم، جاتون خالی عمل جراحی رو کیکم انجام دادم و لیوان رو کشیدم بیرون،این که میبینید پشت کیکه، روی زیبای اون به خاطر عمل جراحی لیوان به هم خورد، روز و شب خوبی داشته باشید.
...
نظرات