عکس  رولت گوشت
ساهره
۹۵
۲.۳k

رولت گوشت

۲۶ مرداد ۹۵
رابطه ای که یکی از رکن هاش احترام باشه
موندگاریش تضمین میشه،
حتی اگه تموم بشه!
تصویرش تمام قد و قشنگ باقی میمونه...
...
نظرات