عکس  رولت گوشت
مامان آقا پسر
۱۳۸
۲.۴k

رولت گوشت

۲۷ مرداد ۹۵
سلام؛
❤خدا❤ تنها اسمی است که هر کجا صدایش زدم، گفت: جانم!
هیچوقت هیچکسی رو جز خدا صدا نکنید.
امیدوارم محتاج هیچکس جز خدا نباشید.
#رولت-گوشت
...
نظرات