عکس مسقطی
مامان دیانا
۳۵
۴۲۴

مسقطی

۲۲ شهریور ۹۵
به یاد بچگیمون درست کردم مامانم همیشه برامون درست میکرد ؛از پاپیون عزیز ممنونم که دستورشو گذاشته بود
تندرست باشید دوستان
...
نظرات