عکس شربت زعفران
Irana.y
۹۷
۱.۷k

شربت زعفران

۲۱ مهر ۹۵
حسینم خیمه گاهت را خیام عشق باید کرد
به تیغ حق، بر باطل قیام عشق باید کرد..
حسینم ناجی دلخسته گان روز عاشورا
نصیحت های نابت را پیام عشق باید کرد..
حسینم بر مزارت تشنه لب باید که زائر شد
و آن بی آب جامت را جام عشق باید کرد..
حسینم شام و صبح و گاه و بی گه با دلی غمگین
به درگاهت و به راهت سلام عشق باید کرد..
حسینم از ترابت بر مشام آمد نسیم خون
ز بهر سجده خاکت را مقام عشق باید کرد..
یااااا حسین...
عزاداریتون قبول عزیزان
...
نظرات