عکس اسموتی کیوی
خوراککده
۴۰
۸۹۷

اسموتی کیوی

۲۶ مهر ۹۵

یک پ کیوی یخ زده ، یک پ سیب یخزده ، یک پ موز یخزده و دو پ شیر را میکس و نوش جان می کنیم .
گوارای وجودتان
...
نظرات