عکس کشک بادمجان
ZoHreH & YaSseR
۲۳
۳۶۱

کشک بادمجان

۱۰ آبان ۹۵
95/8/6
براي اولين بار درست ميكردم با تزيين يهويي...
خودم که كشک دوستندارم اما شوهر جوني دوستداره منم به ناچار...(*¯︶¯*)
فقط دوستان من نمكي ب غذا نزدم چرا شور شده بود؟
تنها نمكي كه زدم براي گرفتن تلخي بادمجان بوده كه بعدش شستمش!!!!!
...
نظرات