عکس کیک شکلاتی
بانوی سیده ✔
۱۳۰
۶.۲k

کیک شکلاتی

۲۸ آبان ۹۵
مهم بودن را
فراموش کنید
تا آرامش نصيب تان شود
هرچه کمتر نيازمند
 تحسين ديگران باشيد
 بيشتر تحسين ميشويد
امروزفرصتی دوباره است
پس سخت نگيرولبخند بزن
⇝✿
...
نظرات