عکس دلمه به
bahar banoo
۸
۲۱۳

دلمه به

۳۰ آبان ۹۵
ب خاطر به ک داشت شیرین بود ولی من سسش رو ترش درست کردم
جالب بود.
...
نظرات