عکس سوپ جو با شیر
آتاناز
۶
۲۴۷

سوپ جو با شیر

۷ آذر ۹۵
خیلی سوپ خوشمزه ایه من همیشه سوپ جو با رب درست میکردم باشیر هم خیلی خوشمزه میشه البته آرد و کره رو رو گاز گذاشتم بعد شیرو اضافه کردم چند دقیقه هم زدم بعد داخل سوپ ریختم زیر سوپ و کم کردم و چند دقیقه هم زدم تا خوب جا بیوفته
...
نظرات