عکس مارشمالو خانگی
تارا
۳۹
۱.۲k

مارشمالو خانگی

۱۸ آذر ۹۵
زندگی نیست بجز عشق
بجز حرف محبت به ڪسی
ور نه هر خار و خسی
زندگی کرده بسی ....

#مارشمالو همون پف پفی خودمونه خخخخ(^__^)
خوشمزه وآسون
...
نظرات