عکس پاستا شکم پر
rayoooo
۵
۲۴۰

پاستا شکم پر

۲۳ آذر ۹۵
تا زمانــی ڪه سلـطان دلت...????
خــــداسـت????????
ڪسـی نمی تـواند
دل خـوشی هایت را
ویـــران کنـــد...!!!
...
نظرات