عکس مربا بالنگ
ZoHreH & YaSseR
۲۵
۴۱۵

مربا بالنگ

۲۵ بهمن ۹۵
23/11/95
اولين بار خراب شد يني شكرك زد ولي دومين بار درست شد
خداروشكر شوهري تاييدش كرد
2/5 كيلو بالنگ خريده بود با استرس درستش كردم(*^_^*)
...
نظرات