عکس شیرینی گردویی

شیرینی گردویی

۲۲ اسفند ۹۵
با سفیده هم طبق دستور پاپییون مرنگ درست کردم
عالی شد هرد
...
نظرات