عکس خمیر سمبوسه
yasna
۱
۹۷

خمیر سمبوسه

۲۹ اردیبهشت ۹۶
مراحل تهیه خمیر سمبوسه.....
خیلی راحت و خوش دسته.....برای دومین دفعه استفاده کردم.....
...
نظرات