عکس محلبی

محلبی

۲۰ خرداد ۹۶

یادت باشد تو ملکه و پادشاه زندگی خودت هستی
گاهی وقت ها کمی خود خواه بودن چیز بدی نیست.
اگر دیگران را عادت بدهی که همیشه آبمیوه ی مانده ته دستگاه آبمیوه گیری سهم تو باشد یا کتلت زیادی برشته شده، یا بدمزه ترین آب نبات مانده در ظرف شکلات یا هر چیزی که دیگران دوستش ندارند، به مرور این میشود سلیقه ات، می شود سهمت!!!!
هیچ کس هم نمیگوید:"آه چه موجود فداکار و دیگر دوستی". بد نیست گاهی برای خودت بهترین و خنک ترین نوشابه ها رو باز کنی.
چرا سهم تو نرم ترین بالش نباشد یا بهترین یادگاری از سفر، یا سرگل غذا یا حتی ساعتی از برنامه ی دلخواه تلویزیونی؟
گاهی باید مثل ملکه ها رفتار کرد. باید به دیگران فهماند در وجود هر زنی یا مردی غیر از یک موجود فداکار همیشه قانع ملکه و پادشاهی زندگی میکند که گاه باید عصای سلطنتش را بالا بیاورد محکم و شق و رق بر زمین بکوبد تا دیگران یادشان بیاید قرار نیست همیشه سهم تو کمترین چیز ها باشد.
یادت باشد تو ملکه و سلطان زندگی ات هستی.نه فقط مسکن و مرهم درد ها!
#ناشناس
#محلبی زعفرانی برای #افطار❤
...
نظرات