عکس تارت قارچ و مرغ
الهام
۱۲
۲۹۳

تارت قارچ و مرغ

۲۳ فروردین ۹۴
من به جای مرغ از گوشت چرخکرده استفاده کردم روشم با باقیمونده خمیرم تزئین کردم.
...
نظرات