عکس حلوا جوانه ی گندم(حلوا بربری)
این حلوابسیارپرزحمت ولی خوشمزه ومقوی است بخصوص اگه باروغن محلی درست بشه💪 حلوای خاوری(بربری)بیشتردرخراسان رضوی توسط اقوام خاوری گل کشورمون درست میشه👌درتهیه ی این حلوا به خاطرزمان زیادی که بایدهم زده بشه(۸تا۱۰ساعت) ازدیگهای محکم مسی یاچدنی استفاده میشه وبرای هم زدنش ازکاردکهای لبه تیزاستفاده میشه وهمچنین در چهارشنبه.ی.آخرصفر به عنوان نذری تهیه میشه وبه نام حلوای.حضرت.زهرا هم معروف است
#حلوا#حلواجوانه_ی_گندم#حلوابربری#خوشمزه#نذری#حلوای_حضرت_زهرا#مقوی#پرزحمت#محمدی#حلوای_خاوری#خراسان_رضوی#غذای_سنتی#دسرخراسانی
...
مواد لازم

حلوا جوانه ی گندم(حلوا بربری)

۱۰۰
مواد اصلی
آرد گندم
۲۷ کیلوگرم
آرد جوانه گندم
۳ کیلوگرم
شکر
۲ کیلوگرم
روغن (محلی یا مایع یا جامد)
۷ کیلوگرم
آب ولرم
به مقدار لازم
کلمات کلیدی

حلوا جوانه ی گندم(حلوا بربری)

دسر حلوا غذای محلی غذای ایرانی غذای سنتی نذری حلوا بربری
طرز تهیه

حلوا جوانه ی گندم(حلوا بربری)

درجه سختی
زمان تهیه ۶۰
دقیقه
زمان پخت ۰
دقیقه
۱
دردیگ مناسب آردوآردجوانه روبامقداری آب ولرم مخلوط میکنیم وهمچنین تقریبا۲کیلوازروغنمون روهم دراین مرحله اضافه میکنیم بایدتوجه شودکه آب راکم کم اضافه میکنیم وهم میزنیم (میشه ازدست هم استفاده کردبارعایت نکات بهداشتی)
۲
مقدارآب به قدری هست که خمیرشل ودراین حال خمیر یکدستی بدست بیاید(مثل فرنی)حواستان باشدکه بایداین خمیر به مدت ۸تا۱۰ساعت همزده شودوبایدحتما خمیرمون یکدست وبدون گلوله های آردباشدکه موقع طبخ اذیت نشید
۳
بعدموادروروی اجاق گازمناسب میگذاریم ومرتب هم میزنیم وحرارت تقریبامتوسط روبه بالاهست تابجوش بیادبعدازجوش آمدن حرارت روکمی کمترمیکنیم ومدام هم میزنیم تاته نگیرد
۴
مدام هم میزنیم تاحلواغلیظ شود۵کیلو روغن باقی مانده راکم کم ازهمان اول درحین پخت تازمانی که حلواسفت شودهرازگاهی اضافه میکنیم تاتمام شود
۵
این حلواتقریبا۸تا۱۰ساعت وگاهی بیشترهم طول میکشدبستگی به خمیراول دارد اگه شلترباشدهمزدنش درابتداراحتتراست ولی زمان بیشتری طول میکشدواگرسفت ترباشدهمزدن کمی سخت تراست ولی زمانش کمی کمترمیشود
۶
همین طوربه همزدن ادامه میدهیم تاحلوامون رنگش تیره بشه وسفت شودتقریبا۱ساعت آخرپخت شکررا اضافه میکنیم وهم میزنیم ودرلحظه ای که شکراضافه میشودکمی حلواشل میشه ولی بعدازمدتی بازسفت میشه
۷
اینقدرادامه میدهیم تابه نتیجه مطلوب وموردنظربرسیم (یعنی رنگ وغلظت موردنظر)بایدتوجه داشت که بعدازسردشدن هم کمی حلواسفت ترمیشود
۸
وبعدحرارت راخاموش میکنیم ویک دم کنی یایک پارچه ی تمیز روی دیگ میگذاریم وبه مدت ۲۰دقیقه باحرارت خیلییی کم دم میکنیم وبعدکه کمی ازحرارت افتادظرف میکنیم
۹
این حلوارابعضی هاشکراضافه نمیکنن ودرآخرکه درظرف مناسب کشیده شدمقداری شکرروی حلوامیریزندکه سلیقه ای هست
۱۰
مقدارکم شکربه خاطراین است که جوانه ی گندم خودش شیرین هست ونیازنداردکه شکرزیادی استفاده شود
۱۱
بعدازدم کردن حلواوقتی کمی ازحرارت افتادحلواهاروظرف کنیدومیل کنید نوش جان😋التماس دعا🙏
تصاویر مراحل تهیه

حلوا جوانه ی گندم(حلوا بربری)

سایر نکات

حلوا جوانه ی گندم(حلوا بربری)

این حلوای خوشمزه رومامان عزیزم ازیکی ازدوستان گل ومهربون خاوریشون یادگرفتن ومن به اصراردوستان پاپیونی دستورش روگذاشتم امیدوارم موردقبول باشه سعی کردم نکات روکامل بنویسم حلواهای مامانم عالی میشه اگه بازم نکته ای هست که مابی اطلاعیم خوشحال میشم درمیون بزارید
راستش مقدارش روبه مقدارزیادمیدونستم وتجربه کرده بودم چون این حلواپرزحمت هست بیشتربه مقدارزیادونذری تهیه میشه ولی میتونیدمقادیرروبه نسبتی که به هم دارن کم کنیدوتهیه کنید
نکته:درضمن درتهیه ی این حلواروغن محلی ازهمه خوشمزه ترومقوی ترهست وبعدروغن جامدخوشمزه ترازروغن مایع میشه ولی ضررروغن مایع کمترهست چون این حلواحرارت زیادی میبینه وروغن مایع کمی مناسبتره
عکس و تصاویر ارسالی از حلوا جوانه ی گندم(حلوا بربری)
نظرات دستور پخت

حلوا جوانه ی گندم(حلوا بربری)