عکس گاناش شکلاتی کافی شاپی
#مهربونایک دستورگاناش براتون آوردم عالی بدون نیازبه خامه وشکلات تخته ای تازه سه منظوره هم هست میتونیدهم برای شکلات صبحانه استفاده کنیدهم برای فیلینگ چی ازاین بهتروعالیتربایک تیروسه نشون مدت ماندگاریشم زیاده دیگه عالیترازعالی. پس حتمادرست کنیدولذتشوببرید. 😋😍🥰
این دستورهمون سس شکلاتی هست که درکافی شاپهااستفاده میکنندرسپی ازیک دوست باوفابه دستم رسیدخواستم باشماعزیزان هم به اشتراک بزارم که به اصطلاح تک خوری نکرده باشم. نوش جونتون 😊😍👌🏻👌🏻👌🏻
...
مواد لازم

گاناش شکلاتی کافی شاپی

۴
مواد اصلی
شکر سفید یاقهوه ای
سه چهارم پیمانه
آرد سفید قنادی
۱ قاشق غذا خوری
آرد ذرت
۱ قاشق غذا خوری
پودر کاکائو
یک دوم پیمانه
شیر
یک ویک چهارم پیمانه
کره
۲۵ گرم
وانیل
یک چهارم قاشق چای خوری
نمک
۱ پنس
کلمات کلیدی

گاناش شکلاتی کافی شاپی

گاناش سس شکلات خانگی سس شکلات
طرز تهیه

گاناش شکلاتی کافی شاپی

درجه سختی
زمان تهیه ۱۵
دقیقه
زمان پخت ۱۵
دقیقه
۱
شکر، آردهاوپودرکاکایوراباهم مخلوط کنیدخوب هم بزنیدتایکدست شودوگلوله ای ازپودرکاکایودرآن نباشدوکناربگذارید.
۲
دریک ظرف شیرجوش یایک قابلمه کوچک مناسب کره راروی حرارت ملایم آب کنیدوبعدشیرووانیل رابه آن اضافه کنیدوهم بزنیدتاشیرگرم شودوقتی شیرگرم شدموادخشک راکه باهم مخلوط کرده بودیم به آن اضافه میکنیم وبرای مدت ۶دقیقه مدام هم بزنیدتاموادمثل فرنی غلیظ شوندسپس ازروی حرارت برداریدونمک رااضافه کنیدوخوب هم بزنید. بعدازاینکه کمی خنک شدمیتوانیدبه عنوان گاناش برای روکش انواع کیک استفاده کنیدیابه عنوان سس برای انواع دسرهاوبستنی استفاده کنید.
۳
اگربخواهیدبه عنوان شکلات صبحانه استفاده کنیدهم بصورت ساده قابل استفاده است هم اینکه میتوانیدیک دوم پیمانه پودرگردویافندق یاهرنوع مغزیجاتی که دوست داریدبه آن اضافه کنیدومورداستفاده قراردهید.
۴
واگرخواستیدبه عنوان فیلینگ برای مابین برشهای کیک استفاده کنیدکمی بیشتر روی حرارت هم بزنیدتاغلیظترشودمثلا۸الی۹دقیقه وبعدازروی حرارت برداریدواجازه دهیدکاملاخنک شودسپس به عنوان فیلینگ کیک ترجیحاهمراه باموزوگردوی خردشده استفاده کنید.
۵
امیدوارم این دستورتهیه گاناش چندمنظوره موردرضایت وپسندشماخوبان قراربگیردودرصورت رضایتمندی برای حاجت رواییم یک صلوات بفرستید. سپاسگزارم 🙏🏻🥰
تصاویر مراحل تهیه

گاناش شکلاتی کافی شاپی

بیشتر
سایر نکات

گاناش شکلاتی کافی شاپی

برای انتخاب شکربایدعرض کنم که اگرازشکرسفیداستفاده کنیدهمان طعم شیرین یک گاناش شکلاتی راداریدولی باشکرقهوه ای علاوه بر طعم شیرین یک مزه کاراملی هم حس خواهیدکرد. هردوگزینه عالیست ولی اینجانب باشکرقهوه ای درست میکنم.
برای آردسفیدازنوع قنادی استفاده کنید آردگندم یاسبوس دارمناسب نیست. چون گاناش سنگین میشودوسفت.
آردذرت بانشاسته ذرت فرق میکند. آردذرت زردرنگ ونشاسته ذرت سفیدرنگ است. دراینجابه آردذرت نیازداریم. درهمه سوپرمارکتهاموجوداست.
اگرازپودرکاکایوی ترک استفاده کنیدگاناش شماتیره رنگ میشودوطعمی شبیه شکلات تلخ خواهیدداشت ولی اگرازپودرکاکایوی هلندی استفاده کنید رنگ گاناش روشنترمیشودوباعطروطعم شکلات کاکائوی شیری. هردوگزینه عالیست ولی اینجانب باپودرکاکایوی ترک درست میکنم. البته میتوانیدترکیبی ازهردوپودراستفاده کنیدنصف ترک نصف هلندی.
به جای کره ازروغن مایع استفاده نکنیدچون عطروطعم کره مناسبتراست وبرای ماندگاری بهتر.
اگرخواستیدوانیل شکری استفاده کنیدیک دوم قاشق چایخوری بردارید.
یک پنس نمک مقداری است که بین دوانگشت شصت وسبابه قرارمیگیرد.
مواظب باشیدگاناش روی حرارت بیش از حد نماندهمان ۶دقیقه کافیست غلظت درحدفرنی چون پس از سردشدن سفت ترمیشود.
د اینجا منظورازپیمانه همان پیمانه های مدرج قنادی است باگنجایش ۲٠٠میلی گرم ولی میتوانیدازلیوان دسته دا فرانسوی هم به عنوان پیمانه استفاده کنید.
ماندگاری در یخچال به مدت ۲هفته ولی آنقدرخوشمزه است که بایدازدست بزرگترهاهم مخفی کنیدتاچه رسدبه بچه هادوروزه تمام میشود.
تلاش کردم تمام نکات ریزروموبه موبراتون بنویسم ولی اگربازهم سوالی بوددرکامنت زیر دستوربرام بنویسیدباکمال میل پاسخگوخواهم بود.
عکس و تصاویر ارسالی از گاناش شکلاتی کافی شاپی
نظرات دستور پخت

گاناش شکلاتی کافی شاپی