کیک خرما،بدون شکر

۱ تیر ۹۷
۱k
تغییر یافته ی دستور شف طیبه،روغنشم کمتره، من کلا نمیتونم طبق رسپی پیش برم،کِرم درونم دلش تغییر میخواد چه کنم😄
خلاصه که باید برای هزارمین بار بگم،عشقه عششششششق😍😍😍
ویدیوها کار خودمه،نمیدونم باید بگم؟یا نباید بگم 😁 آخه واضحه بنظرم،ولی بعضیا میپرسن.گفتم بگم وگرنه که من متواضع تر از این حرفام😆😆🙌
...
نظرات