شیره ذرت
لیست جایگزین مواد در آشپزی و شیرینی پزی
نکات آشپزی
فریده
۱۷ آبان ۹۶
لیست جایگزین مواد در آشپزی و شیرینی پزی
خیلی وقت ها خیلی از ما یک عکس یا دستور خوب را در اینترنت می بینیم و دلمان می خواهد آن را درست کنیم با کلی ذوق و شوق صفحه را باز می کنیم و می خوانیم و بعد می بینیم یکی دو تا از موادی که واقعا لازم داریم را نداریم ولی برای هر ماده ای جایگزینی وجود دارد که در لیست زیر می توانید ...
۶.۸k
۲۰۲