پوره پرتقال
انواع پوره جو  با میوه برای میان وعده بچه ها
دستورپخت
فریده
۱ اسفند ۹۶
انواع پوره جو با میوه برای میان وعده بچه ها
اغلب ما بارها و بارها جوي پرك نيمه آماده را در سوپرماركت ها و فروشگاه هاي بزرگ در بسته بندي هاي مختلف ديده ايم ولي نهايت استفاده اي كه از آن مي كنيم زماني است كه اهالي خانه هوس سوپ جو كرده اند و ما هم وقت نداريم كه با جوي معمولي برايشان سوپ بپزيم ...
۲k
۳۴