عکس شنسیل ماهی

شنسیل ماهی

۶ شهریور ۹۶
واقعا خوشمزه بود جاتون خاااااااااالی


به سلامتیه مادرم ❤️
بی منت بزرگم کرد
بی منت مهربونیاشو خرجم کرد
بی منت عمرشو به پام ریخت
بی منت خوابشو زد تا من راحت بخوابم
بی منت غذا درست کرد جلوم گذاشت
بی منت لباسامو شست
بی منت قربون صدقم رفت
بی منت آرزوهاشو باهام تقسیم کرد
بی منت به حرفام گوش داد
بی منت بهترینارو برام خواست
بی منت بوسم کرد
بی منت جوونیشو به پام ریخت
بی منت عاشقانه ترین لحظاتشو برام گذاشت
بی منت دوسم داشت و داره
بی منت بهت میگم مادرم
عاشــ‌♥️ــقتم
...
نظرات