عکس کیک
¥@$
۹۵
۱k

کیک

۱۱ شهریور ۹۶
سلام دوستان گلم
تصویری که میبینید ،به مناسبتی بسیار مهم و ارزشمند برگزار شده ...
بخاطر وجود،انسانی که پر از ایثاره ،پر از گذشته ،پر از شجاعته ...
روزیی رو در تقویم خانوادگی ما رقم زده که بسیار لذت بخشه ...
(روزیی نیست جز سالروز ورود آزادگی پدرم )
روزیی که پدرم ،از اسارت آزاد شد و بازگشت به مهین و وطنش ...
این روز بسیار خجسته است برای ما
تولدی دوباره است
پدرم ،بودنت افتخار من است
دست هایت ،آرامش مطلق است
شانه هایت ،ستون محکم خانه است
بودنت ،بزرگترین نعمت دنیاست
هستی من ز توست عزیز مهربونم
3/شهریور /69
به دفتر خاطرات اضافه شد
روز و روزگار خوش و خرم باد
...
نظرات