عکس کوکوی باد کوبه ای
ساهره
۳۴
۸۵۷

کوکوی باد کوبه ای

۳ آبان ۹۶
گاه گاهی که دلم می گیرد
به خودم می گویم
در دیاری که پر از دیوار است
به کجا باید رفت؟
به که باید پیوست؟
به که باید دل بست؟
حس تنهای درونم گوید:
بشکن دیواری، که درونت داری!
چه سوالی داری؟!
تو "خدا" را داری
و "خدا" اول و آخر با توست...
#سهراب_سپهری
...
نظرات