عکس کرم موزی
azy
۳۰
۶۹۱

کرم موزی

۱۰ آبان ۹۶
اینم کرم موزی بعد از مدتها غیبت در پاپیون.
ممنون از دوست خوب پاییونی خانم آقا محمد که دستور این دسر فوق العاده خوشمزه رو تو پاپیون گذاشته
...
نظرات