عکس شکلات مغزدار
zjojo✔
۱۸۱
۲.۲k

شکلات مغزدار

۱۶ بهمن ۹۶
سلام وصدسلام به دوست جونیای خودم 🙋🙋🙋 شکلات مغزدارنارگیلی سفارش همون مشتری برای#ولنتاین 😊😊امیدوارم روزای خوبی روپیشروداشته باشید😘😘😘
#شکلات


هرآنچه هست وهرآنچه بود.هرآنچه دیروزمان راساخت وبه فردافردایی بخشیدامروزخواهدمرد.من میترسم.من ازخاطره شدن بیم دارم.ازگم شدن درقلب ثانیه ها.مرابه دست خاطره هامسپار.که نمی خواهم امروزم واقعیت باشم وفرداخاطره
بگذاردرطلوع هرسلام خورشیدچشمانت جاری باشم
که توبرای من بال پروازیمخلص 🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...