عکس دمپختک

دمپختک

۱۳ اسفند ۹۶
دم پختک مرغ
برنج و طبق همین دستور دم میارین و سینه مرغ و مکعبی برش میدین و مزه دار و سرخ کنید
...
نظرات