عکس کوکوسبزی
فقط خدا
۵۶
۸۷۰

کوکوسبزی

۱۶ اسفند ۹۶
رفتم مهمونی سبزی پلو درست کرده بودن با کوکوسبزی!
بعدم یه بند غر میزدن که چرا سبزی خوردن نمیخوری؟

خو لامصـــــــــبا... گوسفندم انقد سبزی یه جا نمیخوره🤣🤣🤣
...
نظرات