عکس بهشتی های نازم
Farzaneh
۲۰
۴۸۵

بهشتی های نازم

۲۸ اسفند ۹۶
بهشتی: 3/4پیمانه پودر قند الک شده رو بانصف لیوان روغن جامد نرم با همزن درحدی بزنید که سقید بشه 1/4ق چ وانیل بزنید یک پیمانه ارد الک شده اضافه کرده(اگرکم بود تا1/3پیمانه مجاز به اضافه کردن ارد هستید) 1/2ق چ پودر هل هم اضافه کرده ومواد رو هم میزنیم اگر نرمی خمیر درحدی نبود که از قیف بیرون بیاد دوتا3ق غ روغن مایع اضاف کنیدوداخل قیف که ماسوره اتداختید ریخته وداخل سینی فر شکوفه زده وداخل فرگرم170به مدت15دقیقه قرار دهید،(میتونید به نصف مواد کاکایو بزنید به نصف دیگر زعفران_ وقبل از گذاشتن داخل فر روی شیرینی هارو با شکوفه های شکری یاترافل تزیین
...
نظرات