عکس مرغ سوخاری
❤mahora❤
۱۰۲
۲.۳k

مرغ سوخاری

۳۰ فروردین ۹۷

من ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟم ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﭘﻮﺷم !!!
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺗﺮم ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ میخرم وبه گوشهایم ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨم !!
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﺑرای ﻣﻮﻫﺎﯾم گل سرمیخرم !!
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷم،ﮐﻔﺶ ﻣﯽ ﺧﺮم ﮐﺘﺎﺏ ﻣﯽ ﺧﺮم ﻗﻬﻮﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽ
ﺧﻮﺭم !!!.....
خرید میکنم ...ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎ ﺟﺪ ﻭ ﺁﺑﺎﺩ ﭘﻮﻝ و شوهرم رو به فنا ندم ﺑﻲ ﺧﻴﺎﻝ نمیشم 😂😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
...
نظرات