عکس خورش خلال کرمانشاهی
vida.k
۱
۲۴۱

خورش خلال کرمانشاهی

۱۰ خرداد ۹۷
من داخل زعفرون و گلاب خیس میکنم. حدود نیم ساعت
...
نظرات