عکس زرشک پلو با مرغ
f@ezeh♡v_77
۱۲
۲۲۸

زرشک پلو با مرغ

۱۱ مرداد ۹۷
#زرشک پلو#مرغ#قیقاناخ#شربت زغال اخته


فقیر به دنبال شادی ثروتمند،وپولدار به دنبال آرامش زندگی است؛کودک به دنبال آزادی بزرگتر،
وبزرگتر به دنبال سادگی کودک است،پیر به دنبال قدرت جوان،وجوان در پی تجربه سالمند است؛آنان که رفته اند در آرزوی بازگشت،وآنان که مانده اند در رویای رفتن . . .


خدایا ! کدامین پل در کجای دنیا شکسته است که هیچکس به مقصدش نمیرسد؟
...
نظرات