عکس دسر طالبی
سمانه حبیبی
۳۳۶
۲k

دسر طالبی

۱۳ مرداد ۹۷
امروز روز جهانیه درآغوش کشیدن خوشتیپاس
😎
👚
👟👟

به قرآن دست به من بزنید انقد جیغ میزنم گروه های دیگه بریزن بیرون😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
سلام دوستای گلم دسر طالبی بسی خوشمزه من جاتون سبز 😍😍😍😙😙😙😙
...
نظرات