عکس شیرینی پفکی کنجدی

شیرینی پفکی کنجدی

۱۶ مرداد ۹۷
#شیرینی #پفکی #کنجدی #گردویی ...شیرینی پفکی کنجدی من با دستور عالیه تاراجون من به مواد زعفران آب کرده غلیظ وگردو هم اضافه کردم وکنجد را هم به قدری اضافه کردم که مواد کلن حالت خمیری بشه ولی فک کنم کنجد را باید به حد متعادل اضافه کنیم چون کنجد زیاد هم شیرینی را تلخ میکنه‌...بعد با دوتا قاشق چایخوری مواد را خیلی کوچولو کوچولو ته قالب با فاصله ریختم چون موقه پخت پف میکنه ویکم پهن میشن‌ ...خیلی خوب وخوشمزه وترد وپفکی بود فقط بعد از یک روز اون تردیشو از دست داد ونرم شد اگه ترد دوست دارین امروز فردا نکنید همون موقه کلک اشو بکنید 😃😃😃
...
نظرات