عکس خورش لوبیا سبز
نیکا
۲۶
۱k

خورش لوبیا سبز

۱۸ مرداد ۹۷
پیازراتفت میدم بعدگوشت تکه ای خورشتی رابهش اضافه میکنم ونمک وزردچوبه میزنم وخوب باهم تفت میدم تویک ظرف جداگونه لوبیاسبزخوردشده وهویج خوردشده راتفت میدم بعدتوی ظرفی که گوشت داخلش هست یک عددفلفل دلمه ای راخوردکردم وبعدهم چندتاقاشق رب گوجه فرنگی بهش اضافه کردم ویک عددهم گوجه فرنگی خوردشده به گوشت اضافه میکنم بعدمخلوط لوبیاسبزوهویج راداخل موادگوشتی میریزم ومیذارم چنددقیقه ای موادباهم تفت بخوره ومزه هابه خوردهم بره بعدآب بهش اضافه میکنم ومیذارم تاپخته بشه وزمانی که تقریباپخت لیموعمانی که ازقبل چندتاسوراخ بهش زده بودم وخیس کرده بودم راباآبلیمووفلفل سیاه به خورشت اضافه میکنم ومیذارم تاجابیفته برای روش هم سیب زمینی سرخ شده استفاده میکنم میتونیدسیب زمینی راخوردکرده وداخلش بپزیدولی سرخ کرده خوشمزه ترمیشه
...
نظرات