عکس شربت انار

شربت انار

۲۸ آبان ۹۷
یه جعبه انار گرفتم انقدر انار خوردیم احساس کردم سرمون داره تاج در میاره😂😂😂😂😂
این تهش بود که پوستاش داشت سفت میشد که تصمیم گرفتم آبشونو بگیرم
...
نظرات